WELKOM

Weijers Bedrijfscontinuïteit
Risicobeheer voor bedrijven

Anthony Edenlaan 19

4463 JD  Goes

(M): 06-46 39 24 91

 

www.webecon.nl

Weijers Bedrijfscontinuïteit is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63891115;
Heeft als financieel dienstverlener een vergunning van de Autoriteit Financiële markten (AFM) onder nummer 12043875;
Is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.016300. Het KiFid is gevestigd in Den Haag, Postbus 93257, 2509 AG en is telefonisch bereikbaar op nummer 070-3338999. Zie ook www.kifid.nl.

BELANGRIJK

Vanaf heden werk ik fulltime bij Mercurius Verzekeringen

Ik ben bereikbaar onder (T) 0646 39 24 91 of (E) e.weijers@mercuriusnv.nl

Kijk gerust eens op onze site:

www.mercuriusnv.nl