Chemische bedrijven niet voorbereid op overstroming (01-09-2017)

4 sep

Chemische bedrijven niet voorbereid op overstroming (01-09-2017)

Als bedrijven met gevaarlijke stoffen in Nederland onder water komen te staan, weten we niet wat ons te wachten staat, zegt crisisexpert Carlo Post.

Gisteren vonden er explosies plaats bij een ondergelopen chemiefabriek in Houston. Of zoiets ook in Nederland kan gebeuren is niet duidelijk volgens directeur Carlo Post van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en landelijk projectleider verbetering crisisbeheersing bij hoog water. ‘Dat onderzoeken we nu.’

Sinds een jaar richtlijnen
Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn (BRZO-bedrijven), zijn verplicht om inzicht te geven in mogelijke overstromingsrisico’s. In 2016 kwamen richtlijnen voor BRZO-bedrijven om een inschatting te maken van de kans op een mogelijke overstroming en de impact ervan. Ook moet er een plan liggen om mogelijk overstromingsgevaar te beperken en een draaiboek voor overstroming gerelateerde calamiteiten.

Mogelijk domino-effect
Maar de ontwikkelingen gaan te langzaam, volgens Post. ‘Er te weinig zicht op de gevaren die ontstaan als chemiebedrijven in Nederland onder water komen te staan. Afgelopen jaren hebben we ge├»nvesteerd in individuele bedrijven. Maar niet in het mogelijke domino-effect dat kan ontstaan. Dat moeten we nu gaan doen.’
Behalve chemiebedrijven lopen buitendijkse ziekenhuizen in Nederland een risico. ‘Bij een ramp neemt de zorgvraag toe en het zorgaanbod af.’

Risico’s dijkdoorbraak
In december verscheen er een onderzoek naar risico’s in de regio Rijnmond. Daarin werd al geadviseerd om het gevaar van overstromingen bij bedrijven beter in kaart te brengen. De veiligheidsregio’s zijn bezig met een inventarisatie van de risico’s bij een dijkdoorbraak. Volgens Post is het belangrijk dat de verschillende veiligheidsregio’s beter gaan samenwerken.
(Bron: BNR 01-09-017)

NOOT Weijers Bedrijfscontinuïteit: Nu heeft niet ieder bedrijf gevaarlijke stoffen in zijn bezit, maar wat is uw plan als u uw pand door een oorzaak niet meer kan betreden?